biuletyn

Sesja XLIX - 28.05.2018

Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy z 28 maja 2018

327. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

328. Uchwała Nr XLIX/328/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno

329.  Uchwała Nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

330. Uchwała Nr XLIX/330/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr.6,8 i 9 oraz terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr 20

331. Uchwała Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym

332. Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r . w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Goślinowo dz.nr ewid. 81/7,84/1, 84/9 i  84/10

333. Uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr 205/1 -205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4

334. Uchwała Nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Obora dz.nr.ewid.99/5, 101/5,100/18, 100/20 oraz Piekary dz.nr ewid.5/50

335.  Uchwała Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid.121/1,121/2, 128

336.  Uchwała Nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXVI/187/2016 z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

Projekt protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2018r.

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2018r.