biuletyn

Sesja XLIII - 28.12.2017

Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy z 28.12.2017

293.Uchwała Nr XLIII/293/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

294.Uchwała Nr XLIII/294/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017.

295.Uchwała Nr XLIII/295/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

296.Uchwała Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

297.Uchwała Nr XLIII/297/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.34.2018.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r.

Projekt protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r.

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r.