biuletyn

Sesja XIX - 02.03.2016

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy z 02.03.2016

137.Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Projekt protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 02.03.2016r.

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 02.03.2016r.