biuletyn

Sesja XII - 12.11.2015

Uchwały XII Sesji Rady Gminy z 12.11.2015

84.Uchwała Nr XII/84/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

85.Uchwała Nr XII/85/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016 rok.

86.Uchwała Nr XII/86/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

87.Uchwała Nr XII/87/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

88.Uchwała Nr XII/88/2015 z 12 listopada 2015r. uchylająca uchwałę, w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

89.Uchwała Nr XII/89/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno

Projekt protokołu z XII Sesji Rady Gminy z dnia 12.11.2015r.

Protokół z XII Sesji Rady Gminy z dnia 12.11.2015r.