biuletyn

Sesja XI - 28.09.2015

Uchwały XI Sesji Rady Gminy z 28.09.2015

75.Uchwała Nr XI/75/2015 z 28 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016 - 2019

76.Uchwała Nr XI/76/2015 z 28 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

77.Uchwała Nr XI/77/2015 z 28 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

78.Uchwała Nr XI/78/2015 z 28 września 2015r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości połozonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

79.Uchwała Nr XI/79/2015 z 28 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie nieruchomości niezabudowanych przez Gminę Gniezno.

80.Uchwała Nr XI/80/2015 z 28 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

81.Uchwała Nr XI/81/2015 z 28 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

82.Uchwała Nr XI/82/2015 z 28 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzałalność Wójta Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 28.09.2015r.

Protokół z XI Sesji Rady Gminy z dnia 28.09.2015r.