biuletyn

Sesja X - 21.08.2015

Uchwały X Sesji Rady Gminy z 21.08.2015r.

67.Uchwała Nr X/67/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

68.Uchwała Nr X/68/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

69.Uchwała Nr X/69/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

70.Uchwała Nr X/70/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

71.Uchwała Nr X/71/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

72.Uchwała Nr X/72/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 21.08.2015r.

Protokół z X Sesji Rady Gminy z dnia 21.08.2015r.