biuletyn

Sesja VII - 30.03.2015

Uchwały VII Sesji Rady Gminy z 30.03.2015r.

30.Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo.

31.Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym p.n."Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

32.Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2015 roku

33.Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działek nr 118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działki nr 118.

34.Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr geod. 3/53, 3/56, 3/57 i 3/58.

35.Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338

36.Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno

37.Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128

38.Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 położonej w miejscowości Goślinowo

39.Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 położonej w miejscowości Jankowo Dolne

40.Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo

41.Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 49 położonej w miejscowości Wola Skorzęcka

42.Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 50 położonej w miejscowości Wola Skorzęcka

43.Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od os. fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt protokołu z 7 Sesji Rady Gminy z dnia 30.03.2015r.

Protokół z 7 Sesji Rady Gminy z dnia 30.03.2015r.