biuletyn

Sesja VIII - 25.05.2015

Uchwały VIII Sesji Rady Gminy z 25.05.2015r.

45.Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

46.Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2015 do 2019.

47.Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

48.Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

49.Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego.

50.Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Jankowo Dolne i Sołectwo Jankówko, oraz konsultacji w sprawie nadania nazw powstałym sołectwom, odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów.

Projekt protokołu z 8 Sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2015r.

Protokół z 8 Sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2015r.