biuletyn

Sesja LVI - 16.11.2018

Uchwały LVI Sesji Rady Gminy z 16 listopada 2018

384. Uchwała nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno.

385. Uchwała nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 125/28.

386. Uchwała nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7.

387. Uchwała nr LVI/387/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo.

388. Uchwała nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

389. Uchwała nr LVI/389/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość.

390. Uchwała nr LVI/390/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość.

Protokół z LVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 listopada 2018r.