biuletyn

Sesja LI - 25.06.2018

Uchwały LI Sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2018

341.Uchwała Nr LI/341/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Goślinowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

342.Uchwała Nr LI/342/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

343.Uchwała Nr LI/343/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

344.Uchwała Nr LI/344/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo (9/98), przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

345.Uchwała Nr LI/345/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

346.Uchwała Nr LI/346/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Strzyżewo Kościelne, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

347.Uchwała Nr LI/347/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

348.Uchwała Nr LI/348/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

349.Uchwała Nr LI/349/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec

350.Uchwała Nr LI/350/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno

351.Uchwała Nr LI/351/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno.

352.Uchwała Nr LI/352/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.

353.Uchwała Nr LI/353/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z LI Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2018r.

Protokół z LI Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2018r.