biuletyn

Sesja III - 19.12.2014

Uchwały III Sesji Rady Gminy z 19.12.2014

10.Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr ewid. 138/3, 149/1, 129/1.

11.Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28.

12.Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

13.Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym.

14.Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

15.Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie lokalu w celu powiększenia istniejącej świetlicy wiejskiej.

Projekt protokołu z 3 Sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2014r.

Protokół z 3 Sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2014r.