biuletyn

Sesja XXXVIII - 12.04.2013

Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy

271.Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Projekt protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2013 r.