biuletyn

Sesja XXXVII - 28.03.2013

Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy

267.Uchwała Nr XXXVII/267/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę Urzędu Gminy Gniezno

Projekt protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.