biuletyn

Sesja XXXVI - 22.03.2013

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy

264. Uchwała Nr XXXVI/264/2013 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od os. fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

265.Uchwała Nr XXXVI/265/2013 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę Urzędu Gminy Gniezno

Projekt protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2013 r.

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2013 r.