biuletyn

Sesja XXXIX - 22.05.2013

Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy

272.Uchwała Nr XXXIX/272/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr 6/1

273.Uchwała Nr XXXIX/273/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi JankowoDolne dz. nr 25.

274.Uchwała Nr XXXIX/274/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo dz. nr 87.

275.Uchwała Nr XXXIX/275/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4.

276.Uchwała Nr XXXIX/276/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary – część działki nr 140/10.

277.Uchwała Nr XXXIX/277/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica – działka nr 295.

278.Uchwała Nr XXXIX/278/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego.

279.Uchwała Nr XXXIX/279/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

280.Uchwała Nr XXXIX/280/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego. 

Projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 22 maja 2013 r.

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 22 maja 2013 r.