biuletyn

Sesja XXXIII - 17.01.2013

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy

245.Uchwała Nr XXXIII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec, część działki nr 125/4.

246.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 60/1.

247.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora, działka o nr 106 oraz część działki o nr 105/12.

248.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Jankowo Dolne część dz. nr 18/4 i część działki 18/3.

249.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki dz. nr 51.

250.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo część dz. nr 128.

251.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działki nr 114 i 115.

252.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka dz. nr 39 i 40.

253.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka dz. nr 47.

254.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 3/2.

255.Uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Gniezno w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projekt protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy