biuletyn

Sesja XXX

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy

1.Uchwała Nr XXX/196/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

2.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/196/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

3.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/196/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

4.Uchwała Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

5.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

6.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

7.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

8.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

9.Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

10.Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

11.Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

12.Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

13.Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/197/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

14.Uchwała Nr XXX/198/2012 w sprawie

15.Uchwała Nr XXX/199/2012 w sprawie

16.Uchwała Nr XXX/200/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej we wsi Lulkowo dz. nr 120/6 i 120/7.

17.Uchwała Nr XXX/201/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5

18.Uchwała Nr XXX/202/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo dz. nr 118/1.

19.Uchwała Nr XXX/203/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia dz. nr 111.

20.Uchwała Nr XXX/204/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne – część działki nr 15/11

21.Uchwała Nr XXX/205/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych we wsi Jankowo Dolne.

22.Uchwała Nr XXX/206/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dębówiec dz. nr 84.

23.Uchwała Nr XXX/207/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - działka 24/1

24.Uchwała Nr XXX/208/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka dz. nr 31/2.

25.Uchwała Nr XXX/209/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno

26.Uchwała Nr XXX/210/2012 w sprawie ustanowienia  hipoteki  umownej.

Projekt protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.