biuletyn

Sesja XXVI

Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy

1.Uchwała Nr XXVI/187/2012 w sprawie wyrażenia zgody, co do nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę Urzędu Gminy Gniezno

Projekt protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 24 lipca 2012 r.

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 24 lipca 2012 r.