biuletyn

Sesja XXV

Uchwały XXV Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 20 czerwca 2012r. 

1. Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

2. Załącznik nr 1 do uchwały XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

3. Załącznik nr 2 do uchwały XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

4. Załącznik nr 3 do uchwały XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

5. Załącznik nr 4 do uchwały XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

6. Załącznik nr 5 do uchwały XXV/181/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

7. Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie

8. Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

9. Załącznik nr 1 do uchwały XXV/183/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

10. Załącznik nr 2 do uchwały XXV/183/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

11. Uchwała Nr XXV/184/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 108.

12. Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działki nr 71, 72, 73, 74, 67/2 i 68.

13. Uchwała Nr XXV/186/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2012 r.

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2012 r.