biuletyn

Sesja XXII

Uchwały XXII Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 16 lutego 2012r.

Uchwała Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/140/2012 w sprawie

Uchwała Nr XXII/141/2012 zmieniająca uchwałę nr XVII/99/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniezno.

Uchwała Nr XXII/143/2012 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 65

Uchwała Nr XXII/144/2012 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości położonej w Szczytnikach Duchownych na rzecz Gminy Gniezno.

Uchwała Nr XXII/145/2012w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Goślinowo na lata 2012 – 2019”

Projekt protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2012 r.

Protokól z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2012 r.