biuletyn

Sesja XXI

Uchwały XXI Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 29 grudnia 2011 r.

1.Uchwała Nr 125/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

2.Uchwała Nr 126/XXI/2011 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

3.Uchwała Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

4.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

5.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

6.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

7.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

8.Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

9.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

10.Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 127/XXI/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

11.Uchwała Nr 128/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

12.Uchwała Nr 129/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

13.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

14.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

15.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129/XXI/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

16.Uchwała Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

17.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

18.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

19.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

20.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

21.Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

22.Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

23.Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

24.Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

25.Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

26.Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

27.Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

28.Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 130/XXI/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.

29.Uchwała Nr 131/XXI/2011 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2012 rok.

30.Uchwała Nr 132/XXI/2011 w sprawie przyjęcia  planu  pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2012 rok.

31.Uchwała Nr 133/XXI/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2012 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

32.Uchwała Nr 134/XXI/2011 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości położonej w Szczytnikach Duchownych na rzecz Gminy Gniezno.

33.Uchwała Nr 135/XXI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Gniezno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/1, położonej w miejscowości Goślinowo zabudowanej oczyszczalnią ścieków.

34.Uchwała Nr 136/XXI/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/12 oraz działka 5/9,położonych w miejscowości Jankówko.

35.Uchwała Nr 137/XXI/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/9, położonej w obrębie Goślinowo, zabudowanej hydrofornią.

36.Uchwała Nr 138/XXI/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno na okres dłuższy niż trzy lata.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2012 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.

Protokól z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.