biuletyn

Sesja XX

Uchwały XX Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 14 grudnia 2011 roku

1.Uchwała Nr 122/XX/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

2.Uchwała Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

3.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

4.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

5.Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

6.Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

7.Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 123/XX/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

8.Uchwała Nr 124/XX/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

9.Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 124/XX/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

10.Załacznik Nr 2 do uchwały Nr 124/XX/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

11.Załacznik Nr 3 do uchwały Nr 124/XX/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

12.Załacznik Nr 4 do uchwały Nr 124/XX/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Projekt protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2011 r.

Protokól z XX Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2011 r.