biuletyn

Sesja XVIII

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 22 listopada 2011 roku.

1.Uchwała Nr XVIII/109/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

2.Uchwała Nr XVIII/110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

3.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

4.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

5.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

6.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Projekt protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 roku

Protokół z z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 roku