biuletyn

Sesja XVII

Uchwały XVII Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 10 listopada 2011 roku

1.Uchwała Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

2.załącznik NR 1 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

3.załącznik NR 2 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

4.załącznik NR 3 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

5.załącznik NR 4 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

6.załącznik NR 7 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

7.załącznik NR 8 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

8.załącznik NR 9 do uchwały Nr XVII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

9.Uchwała Nr XVII/96/2011 w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli

wykonania zadania publicznego.

10.Uchwała Nr XVII/97/2011 w sprawie powołania komisji doraźniej do opracowania nowego Statutu Gminy Gniezno.

11.Uchwała Nr XVII/98/2011 w sprawie ustanowienia hipoteki umownej.

12.Uchwała Nr XVII/99/2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniezno

13.Uchwała Nr XVII/100/2011 w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

14.Uchwała Nr XVII/101/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2012 rok

15.Uchwała Nr XVII/102/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

16.Uchwała Nr XVII/103/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

17.Uchwała Nr XVII/104/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Modliszewo – działka nr 53/5.

18.Uchwała Nr XVII/105/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary – działka nr 112/15.

19.Uchwała Nr XVII/106/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Kościelne – działka nr 119 i 120.

20.Uchwała Nr XVII/107/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – działki nr 140/1 i 140/2.

21.Uchwała Nr XVII/108/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne na działce o nr ewid. 70.

22.Projekt protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 10 listopada 2011 roku

23.Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 roku