biuletyn

Sesja XVI

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 12 października 2011 r.

1.Uchwała Nr XVI/85/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 116.

2.Uchwała Nr XVI/86/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Jankowo Dolne część dz. nr 18/4 i część działki 18/3.

3.Uchwała Nr XVI/87/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne – działki nr 145/5 i 145/6

4.Uchwała Nr XVI/88/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo – działki nr 247/4 i 249.

5.Uchwała Nr XVI/89/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec – działka nr 83/1

6.Uchwała Nr XVI/90/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne - dz. nr 73/1, 73/3, 73/4.

7.Uchwała Nr XVI/91/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Paczkowe dz. nr 186 i 187.

8.Uchwała Nr XVI/92/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Braciszewo dz. nr 13.

9.Uchwała Nr XVI/93/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dębówiec dz. nr 136, 72, 73.

10.Uchwała Nr XVI/94/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 206, 207.

Projekt protokołu z XVI Sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2011 roku.

Protokół z z XVI Sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2011 roku.