biuletyn

Sesja XV

Uchwały XV Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 28 września 2011 roku.

76.Uchwała Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

76_1.załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

76_2.załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

76_3.załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

76_4.załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

76_7.załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

76_11.załącznik nr 11 do uchwały Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

82.Uchwała Nr XV/82/2011w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie

__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka - działka o nr 86.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – działka nr 257.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany dz. nr 105.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Jankowo Dolne część dz.nr 18/4 i część działki 18/3.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 95÷103.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – działki nr 127 i 129.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica - działka nr 169/1.
__.Uchwała Nr XV/__/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany – działka nr 159/2.

Projekt protokołu z XV Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2011 r.

Protokół zXV Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.