biuletyn

Sesja XLVII - 08.11.2013

Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy

321.Uchwała Nr XLVII/321/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

322.Uchwała Nr XLVII/322/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

323.Uchwała Nr XLVII/323/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2014 rok.

324.Uchwała Nr XLVII/324/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

325.Uchwała Nr XLVII/325/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gniezno.

326.Uchwała Nr XLVII/326/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno.

327.Uchwała Nr XLVII/327/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr ewid. 138/3, 149/1, 129/1. 

Projekt protokołu z 47 Sesji Rady Gminy z dnia 8 listopada 2013r.

Protokół z 47 Sesji Rady Gminy z dnia 8 listopada 2013r.