biuletyn

Sesja XLV - 20.09.2013

Uchwały XLV Sesji Rady Gminy

304.Uchwała Nr XLV/304/2013 z dnia 20 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

305.Uchwała Nr XLV/305/2013 z dnia 20 września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Krzyszczewo dz. nr 55.

306.Uchwała Nr XLV/306/2013 z dnia 20 września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mnichowo dz. nr 299.

307.Uchwała Nr XLV/307/2013 z dnia 20 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 190.

308.Uchwała Nr XLV/308/2013 z dnia 20 września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – działka nr 246.

309.Uchwała Nr XLV/309/2013 z dnia 20 września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

310.Uchwała Nr XLV/310/2013 z dnia 20 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany dz. nr 152 i 154.

311.Uchwała Nr XLV/311/2013 z dnia 20 września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działka nr 27/1.

312.Uchwała Nr XLV/312/2013 z dnia 20 września w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa - część działki nr 206/5.

313.Uchwała Nr XLV/313/2013 z dnia 20 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica część dz. nr 82/32.

314.Uchwała Nr XLV/314/2013 z dnia 20 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Modliszewko dz. nr 39/3.

315.Uchwała Nr XLV/315/2013 z dnia 20 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Winiary - działki nr 11, 2, 13.

316.Uchwała Nr XLV/316/2013 z dnia 20 września w sprawie

317.Uchwała Nr XLV/317/2013 z dnia 20 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/300/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Gniezno z Miastem Gniezno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

318.Uchwała Nr XLV/318/2013 z dnia 20 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – dz. nr 28.
 

Projekt protokołu z 45 Sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2013r.

Protokół z 45 Sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2013r.