biuletyn

Sesja XLIX - 18.12.2013

Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy

334.Uchwała Nr XLIX/334/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

335.Uchwała Nr XLIX/335/2013 w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie jako jednostki budżetowej.

336.Uchwała Nr XLIX/336/2013 w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą :"Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie" i nadania jej statutu.

337.Uchwała Nr XLIX/337/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne.

338.Uchwała Nr XLIX/338/2013 w sprawie nadania nazwy skwerowi we wsi Zdziechowa.

339.Uchwała Nr XLIX/339/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 13 oraz części działki o nr ewid. 14/2, obręb Braciszewo, gmina Gniezno.

340.Uchwała Nr XLIX/340/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej  we wsi Wełnica – dla działek o nr 303/7, 303/9 oraz części działek o nr 303/5 i 303/1. 

Projekt protokołu z 49 Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013r. 

Protokół z 49 Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013r.