biuletyn

Sesja XLIII - 30.08.2013

Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy

298.Uchwała Nr XLII/298/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/296/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Jankowie Dolnym.

Projekt protokołu z 43 Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013r.

Protokół z 43 Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013r.