biuletyn

Sesja XLI - 28.06.2013

Uchwały XLI Sesji Rady Gminy

291.Uchwała Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_1.Załacznik 1 do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_1a.Załacznik 1a do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_2.Załacznik 2 do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_2a.Załacznik 2a do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_5.Załacznik 5 do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

291_6.Załacznik 6 do uchwały Nr XLI/291/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

292.Uchwała Nr XLI/292/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekazania przez Gminę Gniezno nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz ENEA SA.

293.Uchwała Nr XLI/293/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących wlasność Gminy Gniezno na rzecz ich najemców.

294.Uchwała Nr XLI/294/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego 4 zobowiązania ieniężnego od os. fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt protokołu z 41 Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013r.

Protokół z 41 Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013r.