biuletyn

Sesja XL - 07.06.2013

Uchwały XL Sesji Rady Gminy

281.Uchwała Nr XL/281/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2012 r.

282.Uchwała Nr XL/282/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

283.Uchwała Nr XL/283/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

284.Uchwała Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_1.Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_2.Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_3.Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_4.Załacznik Nr 4 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_5.Załacznik Nr 5 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

284_6.Załacznik Nr 6 do uchwały Nr XL/284/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

285.Uchwała Nr XL/285/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

285_1.Załacznik Nr 1 do uchwały Nr Nr XL/285/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

285_2.Załacznik Nr 2 do uchwały Nr Nr XL/285/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

285_3.Załacznik Nr 3 do uchwały Nr Nr XL/285/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

286.Uchwała Nr XL/286/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

287.Uchwała Nr XL/287/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno.

288.Uchwała Nr XL/288/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

289.Uchwała Nr XL/289/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniezno.

290.Uchwała Nr XL/290/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia  do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”.

290_1.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/290/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia  do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. 

Projekt protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2013 r.

Protokół z XL Sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2013 r.