biuletyn

Sesja XIX

uchwały XIX Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 30 listopada 2011 roku

1.Uchwała Nr XIX/112/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych w celu utworzenia drogi wewnętrznej użytku publicznego, położonych we wsi Jankowo Dolne.

2.Uchwała Nr XIX/113/2011 w sprawiezatwierdzenia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

3.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/113/2011 w sprawiezatwierdzenia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

4.Uchwała Nr XIX/114/2011 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekazania przez Gminę Gniezno nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz ENEA SA..

5.Uchwała Nr XIX/115/2011 w sprawie: zawarcia  porozumienia  samorządowego w celu współdziałania w realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

6.Uchwała Nr XIX/116/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki – działka nr 32/2.

7.Uchwała Nr XIX/117/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 78/3.

8.Uchwała Nr XIX/118/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica – działka nr 189.

9.Uchwała Nr XIX/119/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i działalność gospodarczą dz. nr ewid.423 we wsi Goślinowo.

10.Uchwała Nr XIX/120/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej dz. nr ewid. 218/3 i 208/4 we wsi Goślinowo.

11.Uchwała Nr XIX/121/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – cz. działek ewid. 11/20 i 14/2 położonych we wsi Jankowo Dolne w części dotyczącej działek nr ewid. 11/78 i 11/79.

Projekt protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r.

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r.