biuletyn

Sesja XIV

Uchwały XIV Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 16 września 2011 roku.

1.Uchwała  Nr XIV/66/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

2.załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/66/2011

3.załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/66/2011

4.załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/66/2011

5.załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/66/2011

6.załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/66/2011

7.załącznik nr 9 do uchwały nr XIV/66/2011

8.Uchwała Nr XIV/67/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.Uchwała Nr XIV/68/2011 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie

10.Uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo stanowiącej własność Państwa Sławomira Z., Waldemara F., Katarzyny S., Andrzeja i Krystyny K., Marka B., Mariana F., Iwo N., Joanny K., Katarzyny J., Hanki i Marka B., Anny i Pawła D.,Moniki B., Aleksandra R., Iwony i Jarosława A., Iwony S., Stanisłąwa B., Roberta G., oraz Grzegorza B. na rzecz Gminy Gniezno.

11.Uchwała Nr XIV/70/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniezno.

12.Uchwała Nr XIV/71/2011 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

13.Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Gniezno.

14.Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

15.Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

16.Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż garaży położonych we wsi Jankowo Dolne w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.

Projekt protokołu z XIV Sesji Rady Gminy w dniu 16 września 2011 r.

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w dniu 16 września 2011 r.