biuletyn

Sesja XII

Uchwały XII sesji Rady Gminy

Sesja w dniu  30 czerwca 2011 r.

1.Uchwała Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r.

   załącznik 1 do uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r.

   załącznik 2 do uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r

   załącznik 6 do uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r

   załącznik 7 do uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r

   załącznik 8 do uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r

2.Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

   załącznik 1 do uchwały Nr XII/60/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

   załącznik 2 do uchwały Nr XII/60/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

3.Uchwała Nr XII/61/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jankowo Dolne - działki o nr ewid. 66/1 oraz 66/5-66/17, gmina Gniezno

4.Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
obrębie wsi Strzyżewo Smykowe – działki nr 11/2, 126/1 oraz 126/3.

5.Uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Wierzbiczany - działka o nr ewid. 25

Projekt protokołu z XII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Protokól z XII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 roku.