biuletyn

Sesja XI

Uchwały XI Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 8 czerwca 2011 r.

1. Uchwała Nr 57/XI/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

2. Uchwała Nr 58/XI/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa – część działki nr 206/5

Projekt protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2011 roku.

Protokól z XI Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2011 roku.