biuletyn

Sesja X

Uchwały X Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 3 czerwca 2011 r.

1.Uchwała Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

2.Załacznik nr 1 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

3.Załacznik nr 2 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

4.Załacznik nr 3 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

5.Załacznik nr 4 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

6.Załacznik nr 6 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

7.Załacznik nr 7 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

8.Załacznik nr 10 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

9.Załacznik nr 11 do uchwały Nr X/48/2011 w sprawie zmiany budżetu  na 2011 rok.

10.Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

11.Załacznik nr 1 do uchwały Nr X/49/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

12.Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. 

13.Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w miejscowościach Mączniki, Obórka i Zdziechowa.

14.Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

15.Uchwała Nr X/53/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego.

16.Uchwała Nr X/54/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

17.Uchwała Nr X/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczytnikach Duchownych w trybie bezprzetargowym.

18.Uchwała Nr X/56/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniezno

Projekt protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2011 roku.

Protokól z X Sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca roku.