biuletyn

Sesja LVIII - 03.10.2014

Uchwały LVIII Sesji Rady Gminy z 03.10.2014

411. Uchwała Nr LVIII/411/2014 z dnia 3 października 2014r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z 58 Sesji Rady Gminy z dnia 03.10.2014r .

Protokół z 58 Sesji Rady Gminy z dnia 03.10.2014r.