biuletyn

Sesja LVII - 10.09.2014

Uchwały LVII Sesji Rady Gminy z 10.09.2014

404. Uchwała Nr LVII/404/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne (Lawendowa)

405.Uchwała Nr LVII/405/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne (Szmaragdowa)

406.Uchwała Nr LVII/406/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne (Zielone Wzgórze)

407.Uchwała Nr LVII/407/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Gniezno na lata 2014 - 2020"

408.Uchwała Nr LVII/408/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości polożonych we wsi Lubochnia, stanowiącej własność Państwa Radoslawa i Sylwii W na rzecz Gminy Gniezno.

409.Uchwała Nr LVII/409/2014 z dnia 10 września 2014r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne dz. nr 73/1, 73/3 i 73/4.

Projekt protokołu z 57 Sesji Rady Gminy z dnia 10.09.2014r.

Protokół z 57 Sesji Rady Gminy z dnia 10.09.2014r.