biuletyn

Sesja LVI - 08.08.2014

Uchwały LVI Sesji Rady Gminy z 08.08.2014

384.Uchwała Nr LVI/384/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

385.Uchwała Nr LVI/385/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

386.Uchwała Nr LVI/386/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr.6/4.

387.Uchwała Nr LVI/387/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr.61/3.

388.Uchwała Nr LVI/388/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne część dz.nr.148.

389.Uchwała Nr LVI/389/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Kalina dz.nr. 63,64,68,70.

390.Uchwała Nr LVI/390/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia dz.nr. 8,9.

391.Uchwała Nr LVI/391/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Kościelne dz.nr.50.

392.Uchwała Nr LVI/392/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, stanowiącej własność Pana Antoniego B, Pana Szymona R, Państwa Magdaleny i Roberta G. oraz Pana Henryka G. na rzecz Gminy Gniezno.

393.Uchwała Nr LVI/393/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne.

394.Uchwała Nr LVI/394/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, stanowiących własność Państwa Anny i Stefana R na rzecz Gminy Gniezno.

395.Uchwała Nr LVI/395/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Mnichowo, stanowiących własność Pana Krzysztofa B na rzecz Gminy Gniezno.

396.Uchwała Nr LVI/396/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec, stanowiącej własność Pani Zofii K na rzecz Gminy Gniezno.

397.Uchwała Nr LVI/397/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Winiary, stanowiących własność Pana Krzysztofa R na rzecz Gminy Gniezno.

398.Uchwała Nr LVI/398/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości  stanowiącej własność Państwa Henryka A, Grażyny A, Marka A, Pawła A oraz Przemysława A, położonej we wsi Wełnica na poszerzenie istniejącej drogi gminnej.

399.Uchwała Nr LVI/399/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Dalki, stanowiących własność Państwa Dariusza i Mirosława Z, Waldemara i Sylwii O, Joanny i Krzysztofa P, Jana i Iwony R, Elżbiety P, Łukasza W, Juliusza i Moniki Ś, Marianny M, Marka Ś, Anny B, Bogusława i Sabiny B, Marleny i Zbigniewa M, Barbary K, Justyny  i Bartosza K, Karoliny i Pawła K, Krzysztofa i Katarzyny K, Krzysztofa Ł, Elżbiety i Kazimierza Ś,Krzysztofa K, Kamili B oraz Franciszka Ch na rzecz Gminy Gniezno.

400.Uchwała Nr LVI/400/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, stanowiącej własność Państwa Elżbiety i Leszka C na rzecz Gminy Gniezno.

401.Uchwała Nr LVI/401/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Projekt protokołu z 56 Sesji Rady Gminy z dnia 08.08.2014r.

Protokół z 56 Sesji Rady Gminy z dnia 08.08.2014r.