biuletyn

Sesja LIV - 12.05.2014

Uchwały LIV Sesji Rady Gminy z 12.05.2014

362.Uchwała nr LIV/362/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

363.Uchwała nr LIV/363/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

364.Uchwała nr LIV/364/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

365.Uchwała nr LIV/365/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

366.Uchwała nr LIV/366/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego.

367.Uchwała nr LIV/367/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr 30/5 - 30/10 i 30/3.

368.Uchwała nr LIV/368/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr 6.

369.Uchwała nr LIV/369/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr 141.

370.Uchwała nr LIV/370/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 122, 123, 124.

371.Uchwała nr LIV/371/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Piekary dz. nr 164 i 166/3.

372.Uchwała nr LIV/372/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz. nr 128.

373.Uchwała nr LIV/373/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr 20.

374.Uchwała nr LIV/374/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jankowo Dolne

375.Uchwała nr LIV/375/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

376.Uchwała nr LIV/376/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.

377.Uchwała nr LIV/377/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z 54 Sesji Rady Gminy z dnia 12.05.2014r.

Protokół z 54 Sesji Rady Gminy z dnia 12.05.2014r.