biuletyn

Sesja LII - 19.02.2014

Uchwały LII Sesji Rady Gminy z 19.02.2014

349.Uchwała Nr LII/349/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

350.Uchwała Nr LII/350/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

351.Uchwała Nr LII/351/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2014 roku.

352.Uchwała Nr LII/352/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodplatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Piekary, stanowiącej własność Pana Dariusza Z. i Pani Małgorzaty Z. na rzecz Gminy Gniezno.

353.Uchwała Nr LII/353/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

354.Uchwała Nr LII/354/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gniezno, oraz zasad ich używania.

355.Uchwała Nr LII/355/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego i błędu rachunkowego w uchwale Rady Gminy Gniezno nr L/342/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

Projekt protokołu z 52 Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego2014 r.

Protokół z 52 Sesji Rady Gminy z dnia  19 lutego 2014 r.