biuletyn

Sesja LI - 24.01.2014

Uchwały LI Sesji Rady Gminy z 24.01.2014

348.Uchwała Nr LI/348/14 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z 51 Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014 r.

Protokół z 51 Sesji Rady Gminy z dnia  24 stycznia 2014 r.