biuletyn

Sesja III

Uchwały III Sesji Rady Gminy

Uchwały III Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy gniezno na 2011 rok.

Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2011 rok.

Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2011 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Gniezno na 2011 rok 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 10p do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 10r do Uchwały Nr III/16/2010

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/16/2010

Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2011-2019.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2010

Projekt protokołu z III Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2010 r.

Protokół z III Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2010 r. przyjęty na V Sesji w dniu 16 lutego 2011 r