biuletyn

Sesja I

Uchwały I Sesji Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2010 r.

Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno.

Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gniezno.

Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z I sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2010 r.

Protokół z I sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2010 r. przyjęty na III Sesji w dniu 29 grudnia 2010 r.