biuletyn

Rok 2011

Interpelacje Radnych w 2011roku

Nr sprawy

Autor i zakres przedmiotowy

Data

 1

Radny H.Kryściak - Wyłączanie lamp oświetleniowych

 29.12.2010

 2

Radny H.Kryściak - Demontaż garbów spowalniających na drodze Szczytniki Duchowne - Osiniec

 29.12.2010

 3

Radna L.Pietrzak - Oświetlenie drogi w Zdziechowie 

 10.02.2011

 4

Radny H.Kryściak - w sprawie przejęcie drogi 

 14.02.2011

 5

Radny H.Kryściak - w sprawie jawności działania organów Gminy 

 22.02.2011

 6

Radny H.Kryściak - w sprawie odśnieżania dróg 

 22.02.2011

 7

Radny H.Kryściak - w sprawie przejęcie drogi

 14.02.2011

 8

Radna L.Pietrzak - w sprawie naprawy usterek w świetlicy wiejskiej w Zdziechowie

 10.02.2011

 9

Radna E.Żuchowska - w sprawie przejęcia przez Gminę Gniezno gruntu w Łabiszynku 

 14.03.2011

 10

Radny M.Nawrocki - w sprawie pozyskiwania środków z funduszy unijnych

 22.03.2011

 11

Radny M.Nawrocki - w sprawie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 

 04.04.2011

 12

Radny M.Nawrocki - w sprawie remontu drogi gminnej Wełnica - Jankówko

 06.06.2011

 13

Radny M.Nawrocki - w sprawie naprawy usterek i wad powstałych na drodze Jankówko - Wełnica, po budowie kanalizacji we wsi Wełnica.

 06.06.2011

 14

Radny H.Kryściak - w sprawie ustalenia właścicieli nieruchomości oraz stosowania w Urzedzie Gminy ustawy sejmowej.  

 20.07.2011 

 15

Odpowiedź Wojta Gminy na interpelacje Radnego H.Kryściaka

 29.07.2011