biuletyn

2024 rok

Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty Gminy Gniezno

Lp.  Data Treść ogłoszenia
1.

18.01.2024

 

14.02.2024

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

2. 23.01.2024 Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miejscowości Mączniki i części mieszkańców miejscowości Zdziechowa (od strony Mącznik do torów kolejowych), zasilanych z sieci zarządzanej przez ZUKiR w Przysiece (gm. Mieleszyn
3.

02.02.2024

06.02.2024

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego - protest rolników

Uzupełnienie informacji z dnia 02.02.2024 r.

4.

14.02.2024

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe

5.

08.03.2024

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zabudowanej zespołem dworsko-parkowym

6.

10.04.2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno

7.

16.04.2024

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2024 r. (do pobrania)

Formularz ofertowy (do pobrania)

Wzór sprawozdania (do pobrania)