biuletyn

Wymiar podatków

Dane

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11
Kontakt: Adam Galus - Kierownik referatu
                  Dorota Wiśniewska
                  Anna Zamiara
                 
tel:
+48 61 424 57 64
e-mail a.galus@ug.gniezno.idsl.pl
d.wisniewska@ug.gniezno.internetdsl.pl
a.cesarz@ug.gniezno.idsl.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6Do głównych zadań należy:

 • opracowywanie prognoz finansowych Gminy w zakresie wpływów z podatków i opłat oraz współdziałanie przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
 • prowadzenie spraw podatków, opłat i innych należności w zakresie ewidencji wymiaru, stosowania ulg, odroczeń i umorzeń,
 • prowadzenie spraw związanych z odłogowaniem gruntów,
 • prowadzenie wymaganej i ustalonej wewnętrznie dokumentacji dotyczącej ewidencji i wymiaru opłat i podatków,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw,
 • współudział w ustalaniu stawek opłat mających związek z dochodami Gminy i opracowanie projektów uchwał,
 • wykonywanie wymiaru w ramach zadań zleconych innych niż dochody Gminy należności finansowych,
 • dokonywanie wspólnie z księgową podatkową okresowych analiz i ocen realizacji podatków i opłat,
 • dokonywanie kontroli podatników w zakresie prawidłowości danych ewidencyjnych i wymiaru podatków,
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat, prostowanie oczywistych błędów i pomyłek,
 • współudział w organizowaniu inkasa należności finansowych Gminy,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o stanie zaległości i przychodowości podatników w zakresie ustalonym przepisami prawa,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji podatkowych,
 • zbieranie materiałów dowodowych i prowadzenie podatkowego postępowania wyjaśniającego.