biuletyn

Windykacja podatków

Księgowość podatkowa - windykacja

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11
Kontakt: Marlena Ostrowska
                  Agnieszka Zielińska
                  Natalia Grześkowiak

tel:+48 61 424 57 62
e-mail m.ostrowska@ug.gniezno.internetdsl.pl
          a.zielinska@ug.gniezno.internetdsl.pl
w.bies@ug.gniezno.idsl.pl
s.pietraszak@ug.gniezno.idsl.pl
n.poltoranos@ug.gniezno.idsl.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 5
Do głównych zadań należy:

1) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów Gminy w zakresie ewidencji, egzekucji, rozliczania inkasa,
2) sporządzanie okresowych informacji z realizacji wpływów podatków i opłat,
3) współdziałanie ze stanowiskiem pracy ds. wymiaru podatków i opłat w działalności kontrolnej podatników oraz w opiniowaniu wniosków o odroczenie i umorzenie należności podatkowych,
4) wystawianie i kierowanie upomnień do podatników na wszystkie należności podatkowe i opłaty,
5) przygotowywanie tytułów wykonawczych na wszystkie należności Gminy oraz współdziałanie w sprawie ich realizacji z Urzędem Skarbowym,
6) rozliczanie sołtysów z inkasa podatków, opłat i innych należności oraz naliczanie ustalonych prowizji,
7) księgowanie wpłat podatków i opłat oraz dochodów z majątku Gminy na poszczególne konta podatników i kontrahentów,
8) sporządzanie zestawień przypisów i odpisów, wypłat, zwrotów podatków i dochodów z podatku Gminy,
9) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
10) sporządzanie wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych, hipotek przymusowych,
11) przygotowywanie pozwów do Sądu o wykonanie klauzuli wykonalności oraz nakazu zapłaty,
12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o stanie zaległości i przychodowości w zakresie ustalonym przepisami prawnymi.

Ksiegowość podatkowa