biuletyn

Inwestycje i Infrastruktura Techniczna

Dane

 

Planowanie, rozwój i budowa infrastruktury technicznej - Bernadetta Kuśnierkiewicz, Mariusz Rojewski, Przemysław Lewandowski, Mateusz Bara

 

Zakres kompetencji

1. Współudział w tworzeniu programów inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i oświetlenia : zbieranie i opracowywanie złożonych wniosków od mieszkańców, sołectw, komisji.
2. Przygotowywanie procesu inwestycyjnego ( dokumentacja, pozwolenie na budowę, przygotowywanie materiałów przetargowych).
3. Prowadzenie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem obowiązującego prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Utrzymanie sieci dróg gminnych.
5. Realizacja zadań objętych uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok.
6. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnej komunikacji.
7. Prowadzenie kontroli stanu pasa drogowego.
8. Nadzorowanie właściwego oznakowania dróg i ulic oraz umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic.
9. Prowadzenie ewidencji dróg.
10. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.
 

Telefon: (0 61) 424-57-57
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju: 18, 19
Kondygnacja: I